DOCUMENT DE DESISTIMENT DE COMPRA

Utilitzi aquest document si en el termini de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda voleu tornar-lo.

NOM I COGNOMS:
NIF:
Nº DE COMANDA:
DATA RECEPCIÓ DE LA COMANDA:

Un cop emplenat aquest document, ho heu de comunicar al departament d’Atenció al Client per correu electrònic a l’adreça tiendasolidaria@fundacionluzsolidaria.org o per telèfon 900 877 555. Un cop rebut us indicarem les pautes a seguir.

Condicions de desistiment:

  1. Cal que el producte es torni en el seu embalatge original.
  2. No es tornaran productes que hagin confeccionat d’acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats.
  3. La devolució de l’import abonat es produirà com a molt tard dins dels 14 dies naturals següents a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari. Us retornarem tots els pagaments rebuts de part seva, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim).

En cas de tenir algun dubte sobre el procés de devolució, podeu contactar amb nosaltres a les dades de contacte a dalt indicades.

Data:

Firma:

Scroll al inicio