Què és el Bo Social Elèctric i Tèrmic?

El Bo Social és un mecanisme de descompte a la factura elèctrica, fixat pel Govern d’Espanya, amb la finalitat de protegir determinats col·lectius de consumidors econòmicament o socialment més vulnerables. Actualment hi ha dos tipus de Bo Social: el Bo Social Elèctric, que és un descompte a la factura de l’electricitat per a consumidors vulnerables, i el Bo Social Tèrmic, que són ajudes per als consumidors vulnerables que ja tenen assignat el Bo Social Elèctric, i que s’aplica per compensar la despesa al gas, destinada a la calefacció, aigua calenta o cuina, per exemple. Aquest descompte té data límit, encara que es pot anar renovant i ampliant, però actualment consta fins al 31 de desembre del 2023.

Qui pot sol·licitar el Bo Social i com es renova?

El Bo Social ho pot sol·licitar qualsevol persona física que, com a titular, tingui contractat el PVPC (Preu Voluntari per a Petit Consumidor), amb potència contractada inferior a 10kW i que estigui dins d’algun dels tipus de consumidors establerts per la llei.

Si actualment una persona és beneficiària del Bo Social, aquesta té el dret de continuar mantenint el dret a percebre’l fins que se’n produeixi el venciment. Arribat aquest moment, si segueix complint els requisits per ser considerat consumidor vulnerable/vulnerable sever i no pertany al col·lectiu de família nombrosa, el renovarà per a un període de dos anys més i així successivament mentre segueixi en situació de vulnerabilitat.

Tipus de consumidors

El descompte aplicat podrà variar segons diferents característiques que diferencien les diferents categories que existeixen. Aquestes, van des del 65% de descompte en Energia en factura, com a consumidor VULNERABLE, 80% com a consumidor VULNERABLE SEVER, o Bo Social de Justícia Energètica amb un descompte del 40%. Segons això els tipus de tarifes de llum que hi ha en relació amb el Bo Social Elèctric i Tèrmic són:

Consumidor Vulnerable, obtindrà un descompte del 65% a l’Energia de la factura de la llum.

Consumidor Vulnerable Severo, tindrà un descompte del 80%, el qual es pot obtenir, per exemple, si és família nombrosa o monoparental, amb alt grau de Discapacitat o Dependència Grau III.

Consumidor en Risc d’Exclusió Social, el qual ha de complir els requisits per ser vulnerable sever ia més a més ser atès pels serveis

socials d’una Administració pública que financin almenys el 50% de l’import de la factura a PVPC. En cas d’impossibilitat per fer front al pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

D’altra banda, hi ha el Bo Social de Justícia Energètica, que recull l’aplicació temporal del Bo Social d’electricitat a les llars amb ingressos baixos, particularment afectats per la crisi energètica. Aquesta mesura té caràcter temporal i estarà en vigor fins al 31 de desembre de 2023. Suposa l’aplicació d’un descompte del 40% sobre el PVPC.

Com sol·licitar-ho?

Per sol·licitar el Bo Social Elèctric, heu d’estar o passar-vos amb contracte de subministrament a alguna de les comercialitzadores de referència, ja que són les que tenen l’obligació d’oferir i finançar el bo social.

Aquestes comercialitzadores són les següents; Endesa Energia XXI, Curenergia, GAS & POWER, Baser, Règsiti, Comercialitzador de Referència Energètic,

Teramelcor i Energia Ceuta XXI.

Altres beneficis i prohibició d'interrupció de subministrament

El bo social d’electricitat també permet disposar de factures elèctriques més clares, en què el que es paga per l’electricitat consumida és directament el preu de l’energia més impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis addicionals.

Els beneficiaris del bo social d’electricitat compten amb un període més prolongat per fer front a les factures impagades que la resta dels consumidors (després d’un període de 4 mesos des de la primera notificació d’impagament, serà aplicable el Subministrament Vital (SV) durant 6 mesos, després del qual es podrà tallar el subministrament, davant del termini general de 2 mesos des de la primera notificació d’impagament que és aplicable per a la resta dels consumidors).

Tampoc no es podrà interrompre el subministrament en cas d’impagament a les llars acollides al bo social en què hi hagi almenys un menor de 16 anys a la unitat familiar, o en què el consumidor o un dels membres de la seva unitat familiar sigui persona amb discapacitat igual o superior al 33% o amb grau de dependència II o III, amb el certificat previ expedit pels serveis socials de les administracions públiques competents.

Desplaça cap amunt